Technologia Compass w VISI Machining 2.5D.

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników.

W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.

Artykuł opisuje programowanie w VISI Machining 2.5D z użyciem technologii Compass. Okno Nawigatora CAM zawiera model elementu obrabianego, półfabrykatu oraz mocowania, a także zdefiniowane elementy technologii: projekt, maszynę, magazyn narzędziowy oraz układ bazowy:

Okno Nawigatora CAM zawiera model elementu obrabianego

Wykorzystując polecenie Automatycznego rozpoznawania cech technologicznych, program odczyta cechy z geometrii modelu 3D i przypisze je do poszczególnych układów. Odczytane cechy będą mieć przypisane atrybuty ze wstawionych elementów znormalizowanych, co umożliwia przypisanie im odpowiednich rodzajów obróbek, w celu otrzymania żądanej dokładności:

Program odczytuje cechy z geometrii modelu 3D

Mając wyszukane cechy technologiczne, można przejść do dodawania operacji obróbkowych z wykorzystaniem technologii Compass. Technologia Compass automatycznie doda operacje obróbkowe, dobierze narzędzia o odpowiednich średnicach oraz doda naddatki na profilowanie:

Wykorzystanie Technologi Compass

Po zakończeniu obliczeń program wyświetli wygenerowane ścieżki toru narzędzia. Użytkownik może przesymulować ścieżki narzędzia z wykorzystaniem polecenia Analiza toru narzędzia. Jest to przydatne z punktu widzenia analizy wejść narzędzia w materiał, ruchów roboczych, przejazdów szybkich oraz wyjść:

Analiza toru narzędzia

Zobacz wideo: