Diagnoza użycia pamięci.

Komenda Diagnoza użycia pamięci jest narzędziem do zarządzania przydziałem pamięci dla powierzchni i brył.


Opis

Komenda ta powinna być stosowana z założenia, gdy zużycie pamięci dla bryły wydaje się większe niż normalnie. Na przykład, jeśli plik roboczy zawiera dane, które powinny zajmować około 10 MB, ale rozmiar pliku wynosi 60 MB, jasne jest, że coś jest nie tak. W tym przypadku zazwyczaj do ścian dołączone są nadmiarowe informacje. Problem szczególnie występuje przez wielokrotne wykorzystywanie danych z dużych odsunięć powierzchni w oprogramowaniu NX UG.

W trakcie tworzenia kolejnych danych wykorzystujących fragmenty powierzchni, użycie pamięci rośnie wykładniczo.

Rozważmy następujący przykład, w którym jedna ściana, która zajmuje za dużo pamięci, zostanie zrekonstruowana w celu redukcji rozmiaru pliku.

Diagnostyka brył

Interfejs użytkownika

Pamięć:

 • Rozmiar – jest to próg wielkości zdefiniowany przez użytkownika.
 • Maksymalna wartość – ta opcja zaznaczy ściany zużywające większą ilość pamięci.
 • Powyżej średniej – ta opcja zaznaczy ściany zużywające pamięć powyżej wartości średniej.
 • Powyżej wartości użytkownika – opcja wybierze ściany, które zużywają więcej pamięci niż wartość zdefiniowana przez użytkownika.
Interfejs użytkownika pamięć
Interfejs powyżej wartości użytkownika

Metody przetwarzania

 • Kontrola wielkości zużycia pamięci – oblicza rozmiar użycia pamięci dla ścian.
 • Oczyszczanie krawędzi – funkcja próbuje zmniejszyć zużycie pamięci, zastępując krawędzie ścian, krawędziami, które zostały oczyszczone z nadmiarowych informacji.
 • Oczyszczanie powierzchni – funkcja próbuje zmniejszyć zużycie pamięci, zastępując powierzchnię bazową, przez powierzchnię oczyszczoną z nadmiarowych informacji.
 • Odłącz i przebuduj ściany – ta (sugerowana) opcja odłączy wszystkie problematyczne ściany i je przebuduje.
 • Odchyłki – użytkownik może wybrać tolerancję domyślną lub określić wartość niestandardową.

Informacje odnośnie do zużycia pamięci

Ta zakładka podaje informację o rozmiarze pamięci dla brył i ścian przed i po przetworzeniu/przebudowaniu. Wyświetlane są następujące informacje:

 • Rozmiar brył – wielkość użycia pamięci brył.
 • Większy rozmiar – większy rozmiar użycia pamięci ścian.
 • Średni rozmiar – średni rozmiar ścian.
 • Niższy rozmiar – niższy rozmiar pamięci ścian.
 • Liczba ścian do zmniejszenia – liczba ścian do przetworzenia.
 • Liczba zredukowanych ścian – liczba zmniejszonych (przetworzonych ścian).
Okno metody przetwarzania