Tworzenie podziału detalu.

Dostępnych jest wiele metod umożliwiających automatyczne generowanie optymalnej linii podziału wokół elementu. Interaktywna praca z programem przy pomocy graficznego interfejsu pozwala konstruktorowi zaprojektować linię podziału dopasowaną do indywidualnych wymagań projektowych.

Po ustaleniu optymalnej linii podziału możliwe jest wyodrębnienie jej do krzywych lub automatyczne podzielenie modelu na odpowiednie ruchome strefy rdzenia, gniazda czy też suwaków. Kompleksowy zestaw funkcji modelowania powierzchni oraz menadżer powierzchni podziału tworzy potężne narzędzie do generowania, oraz zarządzania najbardziej złożonymi powierzchniami zamykającymi lub podziału.

W przypadku bardziej skomplikowanych modeli lub przy większej liczbie części ruchomych często stosuje się bardziej zaawansowaną funkcję Podziału, w której użytkownik może swobodnie wskazywać przynależność ścian do poszczególnych części ruchomych suwaków, stempla lub matrycy. Funkcja Podziału może być również użyta na zaimportowanych danych powierzchniowych z plików Iges, bez potrzeby konwertowania modelu do bryły. Dostępne są również suwaki, które umożliwiają rozsuwanie wskazanych zestawów ścian w określonych wcześniej kierunkach, co ułatwia weryfikację poprawności wykonanego podziału.

Funkcja Podziału

Poniższy film przedstawia zastosowanie funkcji Podziału na wcześniej analizowanym detalu.