VISI Elektroda – Menadżer elektrod.

VISI Elektroda to zautomatyzowane narzędzie służące do tworzenia i zarządzania elektrodami oraz uchwytami. Moduł ten dostarcza możliwość zaprojektowania uchwytu, symulację drążenia oraz wykrycie potencjalnych kolizji. W procesie tworzenia elektrody w oprogramowaniu VISI pierwszym krokiem jest tworzenie geometrii elektrody, a następnym zdefiniowanie półfabrykatu, utworzenie części uchwytowej elektrody oraz definicja uchwytu. Po utworzeniu kompletu elektrod wraz z uchwytami należy utworzyć projekt drążenia w programie.


W tym celu należy wybrać z paska Menu, polecenie Elektroda → Menadżer elektrod. Używając tej funkcji, możliwe jest: uporządkowanie utworzonych elektrod, zdefiniowanie wielu pozycji dla elektrod, modyfikacja typu ruchu do sprawdzenia kolizji oraz symulacja ruchu wszystkich elektrod. Po wybraniu menadżera elektrod pojawia się puste okno dialogowe z projektami. Aby utworzyć projekt, należy kliknąć w oknie dialogowym PPM na Projekty i wybrać Nowy Projekt.

Menadżer EDM

Po wybraniu nowego projektu, w nowym oknie dialogowym należy podać nazwę projektu oraz wybrać drążarkę.

Ustaw parametry rzutowania

Zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami należy wskazać model matrycy oraz wprowadzić jego nazwę, oraz materiał, z którego jest wykonana.

Ustaw parametry detalu

Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać geometrię wcześniej utworzonych elektrod.

Ustaw parametry EDMGroup

Utworzenie projektu z grupą elektrod oraz obiektem obrabianym umożliwiło zapisanie danych w rozszerzeniu XML, oraz automatyczne wyodrębnienie poszczególnych modeli ze złożenia w wielu rozszerzeniach. W tym celu należy kliknąć PPM na nazwę projektu w menadżerze i kolejno wybrać polecenie Zapisz dane w XML eksportuj plik. Dodatkowo możną wygenerować raport HTML, zawierający podstawowe informacje zdefiniowane w trakcie projektowania elektrody, w tym celu należy kliknąć PPM na grupę elektrod oraz wybrać polecenie Eksport HTML. Przykładowy raport dla elektrody ER-1:

Raport dla elektrody ER-1