VISI Elektroda – Projektowanie elektrod.

VISI Elektroda to zautomatyzowane narzędzie służące do tworzenia i zarządzania elektrodami oraz uchwytami. Moduł ten dostarcza możliwość zaprojektowania uchwytu, symulację drążenia oraz wykrycie potencjalnych kolizji. Poniżej prezentujemy sposób tworzenia elektrod za pomocą oprogramowania VISI.


W pierwszej kolejności należy wygenerować czoło elektrody dla wybrania krzyżowego matrycy.

Czoło elektrody dla wybrania krzyżowego matrycy

W tym celu należy wybrać z paska Menu, polecenie Elektroda → Elektroda oraz filtr wyboru Otoczenie ścian. Następnie wskazać ściany na podstawie których program wygeneruje kształt elektrody.

Otoczenie ścian

Po wyborze kierunku wyciągnięcia oraz bryły matrycy do sprawdzenia kolizji. System automatycznie przeniósł nas do okna dialogowego tworzenia elektrody.

Okno dialogowe tworzenia elektrody

Polecenie wydłużenia

Polecenie wydłużenia pozwala zdefiniować typ oraz parametry wydłużenia elektrody. Dostępne ustawienia:

 • Wydłużenie – wartość wydłużenia elektrody ustawiono na 5 mm.
 • Kształt wydłużenia – możliwość wyboru różnych sposobów wyciągnięcia elektrody.
 • Brak wydłużenia – brak ścian wydłużonych, pozostają tylko ściany robocze.
 • Cięcie w minimum – bryła zostaje docięta na minimalnym Z, w stosunku do liniowego wyciągnięcia ścian.
 • Cięcie w maksimum – bryła zostaje docięta do maksymalnego Z, ściany wskazanej do wyciągnięcia elektrody.
 • Kolor ścian roboczych – określa kolor ścian roboczych elektrody.
 • Kolor ścian wydłużonych – określa kolor ścian wydłużonych, które nie biorą udziału w drążeniu.

Okno dialogowe z wybranymi parametrami wydłużenia:

Polecenie wydłużenia elektrody

Polecenie wyciągnięcia

Polecenie wyciągnięcia umożliwia zdefiniowanie dodatkowego przedłużenia elektrody pod zadanym kątem pochylenia ścian. Dostępne ustawienia:

 • Wyciągnięcie – pozwala zastosować dodatkowe przedłużenie elektrody.
 • Kąt – wartość pochylenia dodatkowego wydłużenia.
Polecenie wyciągnięcia umożliwia zdefiniowanie dodatkowego przedłużenia elektrody

Polecenie wydłużenia bocznego

Polecenie wydłużenie boczne pozwala określić wartość wydłużenia bocznego elektrody. Dostępne ustawienia:

 • Zastosowanie wydłużenia bocznego – funkcja umożliwia zastosowanie wydłużenia bocznego, szczególnie przydatne dla elektrod pracujących przy otwartych kieszeniach. Opcja jest dostępna dla elektrod o kształcie liniowym.
 • Wartość wydłużenia – określa wymiar przedłużenia elektrody.

Okno dialogowe z wybranymi parametrami wydłużenia bocznego:

Okno dialogowe z wybranymi parametrami wydłużenia bocznego

Kontrola kolizji

W sekcji kontroli kolizji możliwe jest sprawdzenie wystąpienia potencjalnej kolizji, pomiędzy elektrodą a drążonym przedmiotem. Dostępne ustawienia:

 • Skok – określa wartość skoku przesuwania elektrody do sprawdzenia kolizji.
 • Podświetlenie – włączenie tej opcji spowoduje podświetlenie miejsca styku w przypadku wystąpienia kolizji.
 • Rysowanie krzywych kolizyjnych – włączenie tej opcji spowoduje wyodrębnienie krzywych w miejscu przecięcia się elektrody z przedmiotem obrabianym.

Okno dialogowe z wybranymi parametrami kontroli kolizji:

Okno dialogowe z wybranymi parametrami kontroli kolizji

Wizualizacja

Opcja wizualizacji umożliwia dynamiczne przesuwanie elektrody, wzdłuż wcześniej zdefiniowanego kierunku pracy. Dostępne ustawienia:

 • Proc. – wizualizacja pozwala na dynamiczne przesuwanie elektrody wzdłuż kierunku pracy.
 • Przeźroczystość – pozwala ustawić różną przeźroczystość elektrody.

Okno dialogowe z wybranymi parametrami wizualizacji:

Opcja wizualizacji umożliwia dynamiczne przesuwanie elektrody

Zatwierdzenie

Po wybraniu odpowiednich parametrów należy sprawdzić, czy nie zachodzi żadna kolizja, oraz upewnić się, że ściany elektrody zostały wyodrębnione prawidłowo.

Model ściany elektrody wyodrębniony prawidłowo