VISI Machining – frezowanie zgrubne.

Frezowanie zgrubne HM to innowacyjna strategia oparta na hybrydowej technologii obróbki skrawaniem. Strategia znacząco redukuje szybkie przejazdy, kontrolując ruch narzędzia tak, aby pozostawał w obrębie części, podążając po poprzednich ścieżkach, zamiast przemieszczać się do nowych pozycji. Dodatkowe funkcje optymalizacji ścieżek obejmują zdolność automatycznego frezowania płaskich powierzchni poprzez definiowanie dodatkowych poziomów w osi Z.


Operacja posiada wiele parametrów do zdefiniowania, które można podzielić na kilka obszarów. Są to:

a) Zarządzanie polem obróbki – dostępne ustawienia:

 • Wybierz elementy obrabiane – wyświetla liczbę wybranych elementów do bieżącej operacji.
 • Profile ograniczające – informacja odnośnie do wybranych granic obróbki.
 • Ograniczanie – granice są używane do ograniczania ścieżek narzędziowych do zdefiniowanego obszaru prostopadłego do osi narzędzia. Dostępne są cztery różne opcje ograniczania obszarów: nad (oś narzędzia leży bezpośrednio na wybranym profilu, ścieżka rozpoczyna się i kończy dokładnie w wybranej granicy), do (oś narzędzia leży w środku obszaru ograniczającego, ścieżki narzędziowe będą przebiegały w wewnątrz granic), za (oś narzędzia leży całkowicie poza obszarem ograniczającym).
Opcje ograniczania obszarów
 • Odsunięcie ograniczenia – wartość odsunięcia ścieżki, dodawana do wybranego ograniczenia.
Odsunięcie ograniczenia – wartość odsunięcia ścieżki
 • Min / max. Z – ustawienie zakresu skrawania w osi Z poprzez definicje wartości maksymalnej i minimalnej w osi Z.
 • Zakres X (min/max.) – ustawienie zakresu skrawania w osi Z poprzez definicje wartości maksymalnej i minimalnej w osi X.
 • Zakres Y (min/max.) – ustawienie zakresu skrawania w osi Z poprzez definicje wartości maksymalnej i minimalnej w osi Y.
 • Półfabrykat – metoda wyboru półfabrykatu.
 • Półfabrykat odniesienia – wybór bryły półfabrykatu, na podstawie której system wylicza ścieżki obróbkowe.
 • Wybierz operacje – wybór operacji odniesienia, na podstawie której system wylicza pozostały materiał do obróbki.
 • Promień odniesienia – definicja promienia użytego w poprzedniej operacji, system automatycznie wylicza pozostały materiał w narożach.
 • Odsunięcie półfabrykatu – definicja dodatkowej grubości, która może być dodana do półfabrykatu odniesienia podczas wyliczania ścieżek narzędziowych. Parametr ten wpływa na liczbę wygenerowanych przejść. Wartość ujemna zmusza system do generowania przejść tylko w wewnętrznej części modelu półfabrykatu, natomiast wartość dodania powoduje generowanie przejść na zewnątrz zadanego półfabrykatu.
 • Długość połączeń toru – przejścia leżące wzdłuż tej samej linii, które są oddzielone odległością mniejsza niż zdefiniowana, zostaną dołączone to obróbki.
Długość połączeń toru
 • Wymiar kieszeni – definicja wartości rozmiaru kieszeni, poniżej której obszar nie zostanie obrobiony. Funkcja stosowana w celu uniknięcia problemów z zagłębianiem narzędzia w niepożądanych obszarach.
Wymiar kieszeni
 • Obróbka gniazd – zaznaczenie opcji obróbki gniazd spowoduje obróbkę obszarów kieszeni wybranego modelu. Odznaczenie opcji powoduje omijanie kieszeni.
Obróbka gniazd
 • Odległość bezpieczna uchwytu – definicja minimalnej odległości pomiędzy oprawką narzędzia a obrabianą częścią.

b) Parametry obróbki

 • Boczny – definicja wartości pozostawionego naddatku materiałowego na ścianach obrabianego przedmiotu.
 • Na dnie – definicja wartości pozostawionego naddatku materiałowego na dnie obrabianej powierzchni.
 • Sposób frezowania – definicja kierunku skrawania (współbieżne, przeciwbieżne, zygzak).
 • Metoda szerokości skrawania – definicja kształtu generowanych ścieżek obróbkowych w nawiązaniu do kształtu modelu, do wyboru: spirala na zewnątrz/wewnątrz, spirala HM, waveform, zygzak.
Parametry obróbki
 • Szerokość skrawania – definicja odległości pomiędzy dwoma sąsiednimi ścieżkami mierzona w płaszczyźnie X Y. Możliwość definicji wartości procentowej.
 • Promień wygładzający – definicja minimalnej wartości promienia, która może być dodana w miejscu występowania ostrych naroży.
Promień wygładzający
 • Sposób zagłębiania – definicja metody wg, której system wyznaczy odległość w osi Z, pomiędzy kolejnymi przejściami (stała – wartość jest niezmienna, automatyczna – system automatycznie dodaje dodatkowe przejścia w osi Z).
 • Głębokość skrawania – definicja parametru głębokości skrawania.
 • Przejście w dół – definicja odległości pomiędzy przejściami w osi Z, liczona od dołu do góry, w celu poprawienia optymalizacji.
Przejście w dół
 • Kroki do wyrównania – definicja liczby przejść w poziomach, w których dopuszcza się uśrednienie parametru głębokości skrawania (zazwyczaj pięć ostatnich przejść w osi Z). Zapobiega frezowaniu bardzo płytki obszarów w ostatnim przejściu.
Kroki do wyrównania

c) Przesunięcie

 • Sposób przemieszczenia – opcja zezwala na kontrolę sposobu zagłębiania podczas obróbki. Opcja stosowana do wyeliminowania zbędnych przejazdów. Dostępne ustawienia: po głębokościach i po poziomach.
 • Promień wygładzający – definicja wartości promienia, używanego w przejściach pomiędzy ścieżkami podczas frezowania zgrubnego po spirali.
 • Minimalna odległość w kontakcie.
 • Długość toru narzędzia – definicja maksymalnej długości ścieżki przebytej przez narzędzie. Funkcja używana w celu kontrolowania zużycia narzędzia.

d) Zagłębianie

 • Tryb zagłębiania – funkcja definicji sposobu zagłębiania narzędzia w materiale podczas pierwszego kontaktu. Dostępne metody zagłębiania: po rampie, po linii śrubowej, bezpośrednie, w miejscach wiercenia.
Tryb zagłębiania
 • Punkt startu (X, Y) – możliwość definicji dokładnej lokalizacji zagłębiania.

e) Wejście

 • Tryb podejścia – definicja typu ruchu wejścia na ścieżki obróbkowe. Dostępne opcje: osiowo, pionowo, poziomo.
Tryb podejścia
 • Promień – wartość promienia, po którym narzędzie dojeżdża do materiału.
 • Odległość – wysokość wejścia.
 • Tryb odejścia – definicja typu ruchu, po którym narzędzie opuszcza ścieżki obróbkowe. Parametry do wybrania analogicznie jak w trybie podejścia.
 • Kąt poziomy – definicja kąta, po którym następuje odjazd narzędzia.

f) Wycofanie

 • Tryb posuwu szybkiego – opcja do kontroli ruchu narzędzia aktywowana w sytuacji, gdy ruch w płaszczyźnie X Y pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami jest większa niż wartość zdefiniowana w opcji minimalnej odległości w kontakcie. Dostępne ustawienia: najkrótszą drogą, w odległości bezpiecznej, na powierzchni bezpiecznej.
Tryb posuwu szybkiego
 • Na powierzchni bezpiecznej – definicja wartości maksymalnego Z, powyżej której znajduje się powierzchnia bezpieczna.
 • W odległości bezpiecznej – definicja wartości wysokości mierzona w osi Z od pierwszego punktu przejścia, powyżej którego wygenerowane zostaną szybkie przejazdy.
 • Odjazd łączenia – definicja minimalnego dystansu, w którym narzędzie stara się pozostać, poruszając się poziomo z jednej lokalizacji do drugiej.
Odjazd łączenia