Tworzenie żebra usztywniającego w kształcie prostokąta.

Poniżej przedstawiono sposób wykorzystania funkcji do tworzenia przetłoczeń / użebrowań, w połączeniu z funkcjami modelowania powierzchniowego do utworzenia żebra usztywniającego w kształcie prostokąta.

Wykorzystane funkcje:

  • Modelowanie → Przekroje – utworzenie łuku, na którym oparta będzie geometria żebra.
  • Szkielet → Konwersja do krzywej – zamiana łuku na b-spline.
  • Progress → Żebra i przetłoczenia – utworzenie podstawowego zarysu żebra.
  • Edycja → Rozbijanie grup/profili – rozbicie szkicu żebra.
  • Szkielet → Odcinek – zamknięcie szkicu żebra.
  • Bryły → Powierzchnia samo tworząca – utworzenie powierzchni automatycznej w oparciu o narysowany szkic.
  • Operacje → Suma – dodanie powierzchni żebra do powierzchni zamykających oraz do całości elementu blaszanego.
  • Operacje → Gniazdo – docięcie zbędnych powierzchni żebra.
  • Modelowanie → Pochylenie ścian.
  • Operacje → Zaokrąglenie.

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący możliwości funkcji.