Wykorzystanie kolorów ścian w module obróbkowym VISI CAM.

Oprogramowanie brytyjskiego producenta od wersji 21 oferuje unowocześniony moduł CAM umożliwiający zaprogramowanie efektywnej i wydajnej obróbki począwszy od 2D, przez 3D aż do pięciu osi. 

Okno dialogowe CAM Nawigator składa się z trzech zakładek:

  • Menadżera modelu – odpowiedzialnego za zarządzanie modelami oraz cechami technologicznymi,
  • Technologii frezowania – zarządzającej maszyną, magazynem narzędzi, punktami zerowymi, a także operacjami i ich parametrami,
  • Technologii wycinania drutowego EDM – mającej na celu zarządzanie maszynami oraz operacjami.
cam nawigator

Należy zaznaczyć, że istnieje kilka metod definicji półfabrykatów do obróbki. Jedną z nich jest dodanie przez odsunięcie. Metoda mająca istotne znaczenie w przypadku obróbki detali z odkuwek czy odlewów. Zostaje wygenerowany model zbudowany z siatki trójkątów „mesh” o kreślonej wartości odsunięcia od geometrii bazowej.

geometria bazowa

Przechodząc do wskazania ścian do obróbki istotna jest możliwość zrealizowania tej czynności przez wybór za pomocą kolorów. Kolor może zostać wybrany z listy dostępnych kolorów lub zaadaptowany z wybranej ściany.

wskazywanie ścian

Przedstawiona metoda wskazywania przez kolor przyśpiesza definicję obróbki oraz umożliwia zastosowanie różnych wartości naddatku na obrabianych listach ścian. Lista ścian może mieć przypisane wydłużenie powierzchni umożliwiające wejście narzędzia w materiał po zewnętrznej stronie półfabrykatu, co pozwoli na zwiększenie jego żywotności.

Jedną z dostępnych wykończeniowych strategii obróbkowych jest strategia W stałym Z Evolution. Jako zastosowanie strategii uznaje się złożone powierzchnie z występującymi ścianami o niedużym kącie pochylenia, które mogą zostać zinterpretowane jako płaskie regiony. Ścieżki narzędzia zostaną wygenerowane w pierwszym etapie na obszarach o dużym kącie pochylenia (stromych), a następnie na pozostawionych ścianach obszarów płaskich. Przynależnością ścian do poszczególnych regionów steruje zarządzanie pochyłościami. Rezultatem zastosowanej strategii jest całkowicie obrobiona lista ścian.

W stałym Z evo
obróbka ścian

Zobacz na poniższym filmie jak wykorzystać kolory ścian w module obróbkowym: