Co nowego w VISI Mould 2019 R1?

VISI Mould daje możliwość projektowania form w oparciu o specyficzne dla branży zautomatyzowane czynności, prowadzące projektanta przez proces tworzenia form. W najnowszej wersji oprogramowania VISI Mould wprowadzono wiele nowości, których opis prezentujemy poniżej.


Chłodzenie konformalne

Konforemne kanały chłodzące szkicuje się wykorzystując funkcje tworzenia elementów szkieletowych dostępnych w systemie. Nowa funkcja pozwala na wybranie wcześniej utworzonego obwodu, wybranie zdefiniowanych przekrojów (lub przekrojów zdefiniowany przez użytkownika) i automatyczne utworzenie kanału konformalnego, tworząc pożądany obwód chłodzący. Można również edytować kanały konformalne nawet po odjęciu od wkładki formy. Wszystkie zdefiniowane informacje dotyczące chłodzenia konformalnego będą również przekazywane i zarządzane w projekcie VISI Flow.

Etykiety na wypychaczach

Pozwala na dodawanie etykiet na wypychaczach i tworzenie odpowiedniej tabeli. Możliwe jest wybranie wszystkich wypychaczy w projekcie (lub ich części) i zdefiniowanie odpowiedniego numeru lub kodu na główce wypychacza. Wypychacze wstawione z Param-Ng zostaną automatycznie rozpoznane, ale można także wskazać wypychacze użytkownika. System utworzy następnie odpowiednią tabelę poprzez dodanie zdefiniowanych etykiet w nowym polu Menedżer złożenia.

Etykiety na wypychaczach

Projektowanie formy

Zgodnie z prośbami wielu klientów, istniejące funkcje projektowania formy zostały ulepszone, aby zapewnić lepsze podświetlenie płyt i elementów katalogowych, a także lepszą reprezentację graficzną i poprawę szybkości. Przyspiesza to i upraszcza zarządzanie, szczególnie w przypadku złożonych projektów form wtryskowych.

Projektowanie formy