Innowacyjne narzędzie do projektowania form w VISI 2018 R1.

Najnowsza wersja oprogramowania VISI udostępnia szeroki zakres nowych i ulepszonych funkcji CAD i CAM, przeznaczonych do wykonywania form wtryskowych oraz narzędzi postępowych.


W VISI 2018 R1 wprowadzony zostaje odświeżony moduł konstruowania form, oparty na technologii VISI Assembly-Ng. Ten przebudowany moduł zapewnia większą elastyczność przy konstruowaniu form niestandardowych lub z bibliotek znormalizowanych. Konfigurowalne szablony, w tym zarządzanie przygotówkami i wstępnie nawiercanymi płytami, umożliwia łatwe konfigurowanie formy i usprawnia edycję na dowolnym etapie procesu projektowania.

Odświeżony moduł konstruowania formy zapewnia większą elastyczność zarówno w zakresie tworzenia, jak i zaawansowanej edycji. Pozwala na dokonywanie korekt na każdym etapie projektowania. Wszystkie elementy złożeniowe są automatycznie aktualizowane podczas modyfikacji płyt, włącznie z utworzonymi gniazdami pod każdy element.

Symulacja z VISI

Możliwość tworzenia projektu i raportów technicznych dotyczących produkcji została dodana do menadżera Snapshot, który wykorzystuje dane zebrane na różnych etapach projektu CAD lub CAM.

Kolejne udoskonalenia zostały wprowadzone do modułu Flow (analiza wtrysku) do przewidywania odkształceń plastycznych w celu zwiększenia dokładności wyników dla technicznie bardziej złożonych polimerów. Ulepszenia te zostały osiągnięte poprzez pełne odświeżenie algorytmów dla fazy docisku. Korekcja wyliczania ciśnienia i natężenia przepływu w połączeniu z nowym analizatorem kształtu, znacznie poprawia wydajność, skracając czas obliczeń do 40%.

Wprowadzono możliwość nadawania więzów na poszczególnych ścianach badanego detalu. Możliwa jest również definicja więzów ścian w osi X lub Y, lub w obu kierunkach, co jest szczególnie przydatne dla projektantów, którzy chcą rozwinąć krok po kroku tylko określony obszar detalu.

Zmiany w CAM obejmują szybsze przygotowanie geometrii oraz ulepszoną strategię fazowania w 2.5 osiach, co zapewnia wiele poprawek, wliczając w to inteligentne punkty wejścia i wyjścia, zaawansowane zarządzanie przeszkodami oraz znaczną poprawę prędkości.

Praca z VISI

Dla frezowania w stałym „Z” nowe adaptacyjne funkcje zagłębiania mogą teraz zarządzać zmiennymi krokami w osi Z dla każdego niezależnego obszaru w obrębie obrabianego detalu.

Usprawnienia interfejsu nawigatora CAM pozwala na śledzenie procesu budowania operacji na drzewku. Raporty zostały zaktualizowane, dzięki czemu użytkownik może korzystać z ulepszeń wprowadzonych w menadżerze Snapshot.