VISI 2016 R1 już wkrótce!

Nasi specjaliści pracują nad testowaniem i tłumaczeniem najnowszej wersji VISI. Już pierwsze kroki z nowym VISI 2016 R1 pokazują, że projektowanie oraz obróbka form i tłoczników z tym docenionym systemem CAD / CAM będzie jeszcze efektywniejsza niż dotychczas.


Nowa wersja VISI 2016 R1 to szereg zmian wizualnych i funkcjonalnych, które mają uczynić procesy konstruowania elementów i programowania maszyn jeszcze sprawniejszymi i bardziej intuicyjnymi:

  • Zauważalnym, nowym elementem przebudowany interfejs:
Interfejs VISI 21

Interfejs w VISI 21

Interfejs VISI 2016 R1

Nowy interfejs w VISI 2016 R1

Zmieniona organizacja poleceń czyni je łatwymi do znalezienia i użytkowania.

  • Wśród nowości pojawiło się również dynamiczne menu opcji. Umożliwia ono szybkie przełączanie się w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej pomiędzy otoczeniami wyboru i opcjami przypisanymi do konkretnego polecenia.
Dynamiczne menu opcji
  • Dostarczane z nowym VISI 2016 R1 udoskonalone narzędzie do migracji danych pozwoli bezproblemowo przenieść ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji VISI do najnowszej.
  • Zauważalnym elementem jest również ujednolicone nazewnictwo kolejnych wersji produktu Vero Software. W ślad za innymi programami teraz kolejne wydania VISI będą oznaczane rokiem i numerem wersji.

Wymienione, udoskonalenia to tylko niektóre z wprowadzonych w nowej wersji VISI 2016 R1 zmian. Całą pozytywną ewolucję systemu VISI oparto zarówno o rynkowe trendy, wyniki analiz inżynierów Vero Software, jak i zgłaszane przez konstruktorów z całego świata propozycje usprawnień.