Od procesu skanowania geometrii do etapu produkcji.

Najnowsza odsłona oprogramowania obejmuje ulepszenia w zakresie: rozwijania giętych detali, nowych funkcji dla inżynierii odwrotnej, projektowania form wtryskowych i symulacji wtrysku tworzywa.


Najnowsza wersja VISI CAD / CAM, opracowana przez Hexagon Manufacturing Intelligence, usprawnia procesy projektowania form wtryskowych i przyrządów postępowych, a także udoskonala moduł inżynierii odwrotnej, dedykowany na rynek form i tłoczników.

W VISI 2020.0 wprowadzono nową technologię rozwijania części, która umożliwia pracę bezpośrednio na oryginalnej bryle bez konieczności wyodrębniania powierzchni modelu.

Funkcja do rozginania detali posiada teraz ulepszoną graficzną wizualizację analizowanej części, która identyfikuje gięcia, rejony płaskie oraz przetłoczenia.

Menedżer produktu VISI Marco Cafasso twierdzi, że największą zaletą nowej technologii jest asocjatywność oryginalnego modelu z kolejnymi rozwinięciami. Podczas procesu projektowania, możemy edytować detal nominalny, a zmiany zostaną automatycznie zastosowane na kolejnych taktach/stacjach.

Oznacza to również, że obliczanie wykroju za pośrednictwem modułu VISI BLANK przeprowadza kompletne obliczenia na wykrytych przetłoczeniach”.

Usprawnienia modułu inżynierii odwrotnej zapewniają nowe funkcjonalności zarówno w rejonie Inżynierii Odwrotnej oraz w trakcie samego procesu skanowania. Warte uwagi są nowe funkcje takie jak: Zarządzanie Płaszczyzną Przycinającą, analiza krzywizny i analiza pochyleń na siatce. Nowością jest również funkcja Dopasowania Siatki do okręgu, walca, płaszczyzny lub naszkicowanego profilu. Wymienione funkcje usprawniają cały proces inżynierii odwrotnej.

Zarządzanie płaszczyzną przycinającą

Nowa funkcja Porównaj pozwala użytkownikowi zestawić ze sobą dwa elementy, takie jak chmura punktów, siatka lub bryła i sprawdzić względną odległość pomiędzy nimi – poprzez graficzną reprezentację odchyłek.

Dołączone zostały dodatkowe szablony korpusów do form wtryskowych firmy Meusburger (typy FB, FM i FW), w tym nowe płyty, a także powiązane elementy katalogowe. Nowe szablony korpusów obejmują uaktualniane zespoły tego dostawcy. „Korzyści z tego są takie, że projektant form wtryskowych ma do dyspozycji najnowsze korpusy form Meusburger”.

Moduł VISI Flow został ulepszony dzięki wprowadzeniu nowej technologii Grupowania Siatki dedykowanej do analizy MES. Funkcja ta generuje siatkę wysokiej rozdzielczości, a czas potrzebny na jej wygenerowanie został znacząco skrócony. Funkcja zapewnia nowe opcje Dostosowania i Dopasowania siatki do kształtu modelu. „Możliwe jest kontrolowanie orientacji siatki, krzywizny modelu i wygładzania siatki w zadanym obszarze, dzięki temu proces analizy wtrysku zyskuje na jakości i dokładności”.

W VISI 2020.0 dodano możliwość wyświetlania linii przepływu, podkreślając możliwe „wahania” w trakcie fazy wypełniania. „Jest to szczególnie ważne, ponieważ zawirowania występują, gdy przepływ tworzywa spowalnia lub zatrzymuje się wzdłuż określonej ścieżki przepływu, co prowadzi do wystąpienia asymetrycznych i nieprzewidywalnych struktur przepływu”, mówi Marco Cafasso. Skutkiem tego jest obniżenie jakość gotowej części spowodowane różnicami w wyglądzie powierzchni, dużymi naprężeniami i niejednorodną orientacją włókien tworzywa. „Jeśli czoło przepływu zastyga całkowicie, część gniazda może pozostać niewypełniona, co spowoduje wytworzenie wybrakowanej części”.

Nowa funkcja Porównaj pozwala zestawić dwa elementy

Dzięki VISI Flow inżynier może graficznie zidentyfikować możliwe problemy spowodowane wahaniami przepływu, a następnie zasymulować alternatywne rozwiązania.

Ponieważ analiza termiczna staje się coraz ważniejsza w optymalizacji chłodzenia formy, funkcja Flow Thermal została ulepszona, dodano funkcję szacowania prędkości przepływu chłodziwa, dając orientacyjną wartość dla pojedynczego obwodu chłodzenia. Ulepszone zostało odwzorowanie siatki dla wewnętrznych ścian formy, wzdłuż każdej osi, dzięki czemu uzyskane wyniki są dokładniejsze.

Dzięki nowemu, bezpośredniemu interfejsowi, dane pokazujące lokalną sztywność materiału mogą być eksportowane bezpośrednio do środowiska Digimat w celu przeprowadzenia strukturalnej analizy MES. Digimat firmy MSC Software służy do analizy produkcji i analizy strukturalnej, umożliwiając dodanie wybranych materiałów kompozytowych do nowego modelu referencyjnego w celu symulacji i przewidywania właściwości mechanicznych formowanej części.

„Dzięki połączeniu niezależnych programów do symulacji wtrysku i analizy strukturalnej, takich jak MARC, APEX i ANSYS, Digimat zapewnia wartość dodaną z bardziej realistyczną symulacją analizy naprężeń”.

Kluczowe korzyści:

  • Realistyczna symulacja analizy strukturalnej.
  • Wpływ na konstrukcję projektu, aby poprawić właściwości mechaniczne produkowanej części.
  • Optymalizację doboru materiału i właściwości włókien w celu poprawy odporności mechanicznej.
  • Sprawdza właściwości części w odniesieniu do projektu formy.