Zestawienie najciekawszych opcji w VISI 2022.1

Przedstawiamy zestawienie najciekawsze opcji w nowym wydaniu systemu do form i tłoczników VISI.


Ulepszenia w module CAD


Zarządzanie warstwami.

Funkcja ta znacznie usprawnia i przyspiesza najczęściej wykonywane operacje na warstwach, zmniejszając liczbę kliknięć oraz poprawiając interakcję i doświadczenie użytkownika.

Pozwala wstawić pustą warstwę przed istniejącą oraz na przenoszenie/kopiowanie elementów warstwy.

Zarządzanie warstwami
Zarządzanie warstwami.

Bezpośrednia edycja wstępnie wybranego obiektu.

Funkcja ta znacznie poprawia szybkość edycji obiektów. Możliwość szybkiej edycji wartości zaokrąglenia, pochylenia lub długości.

Bezpośrednia edycja odpowiednich własności wybranego obiektu dostępna jest w pasku narzędzi.

Bezpośrednia edycja wstępnie wybranego obiektu
Bezpośrednia edycja wstępnie wybranego obiektu.

Powtórz na elemencie.

To nowe polecenie pozwala kopiować wybrany element na wskazanej krawędzi.

Powtórz na elemencie
Powtórz na elemencie.

Tworzenie/edycja zaokrąglenia oraz nowa opcja ograniczenia zaokrąglenia.

To nowe polecenie pozwala ograniczyć zaokrąglenie w określonych punktach na krawędziach; granice mogą być zdefiniowane przez punkty, powierzchnie, ściany lub płaszczyzny.

Tworzenie/edycja zaokrąglenia oraz nowa opcja ograniczenia zaokrąglenia.
Tworzenie/edycja zaokrąglenia oraz nowa opcja ograniczenia zaokrąglenia.

Analizator typu ściany.

To nowe polecenie analizuje typ ścian, które należą do danej bryły lub powierzchni.

Funkcja pomaga użytkownikowi, dając możliwość analizy wszystkich typów ściany lub skoncentrowania analizy na płaskich powierzchniach, aby zobaczyć ich orientację i nachylenie.

Analizator typu ściany
Analizator typu ściany.

Ulepszenia w module Flow


Usprawnienia nowego algorytmu obliczania fazy wypełnienia.

Biorąc pod uwagę zadowalające wyniki jakościowe uzyskane przy wdrożeniu nowego rozwiązania dla fazy wypełniania wprowadzonego w poprzedniej wersji, które przyniosło korzyści dla całego łańcucha symulacji, skupiliśmy się na jego udoskonalaniu.

Usprawnienia nowego algorytmu obliczania fazy wypełnienia
Usprawnienia nowego algorytmu obliczania fazy wypełnienia.

</br>

Ulepszenia w module Progress


Rozwijanie detalu.

Funkcja definiowania detalu i tworzenia detalu bryłowego została ulepszona w przypadku występowania ostrych krawędzi: detal bryłowy jest tworzony z uwzględnieniem grubości, stosując promień zaokrąglenia po przeciwnej stronie.

Rozwijanie detalu.

Opcje rozwijania detalu.

Ta funkcja została dodana, aby umożliwić użytkownikowi łatwe ustawienie domyślnych ustawień do wykorzystania w procesie rozwijania.

Opcje rozwijania detalu.

Rozwijanie kołnierza.

Funkcja ta została udoskonalona we wszystkich metodach generowania powierzchni bindera, na którą rozwijany jest kołnierz. Dodano inne metody tworzenia powierzchni bindera – styczny do grzbietu oraz przez deformację.

Nowy typ wyboru silnika siatki (FTI lub MSC) pozwala użytkownikowi zdecydować, której siatki użyć, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik, również pod względem szybkości obliczeń.

Rozwijanie kołnierza.
Rozwijanie kołnierza.

Tworzenie powierzchni bindera stycznego zostało ulepszone. Dodana została opcja utworzenia nowego typu  „Styczny do grzbietu”. Daje to kolejny sposób na uzyskanie rozwinięcia kołnierza.

Tworzenie powierzchni bindera stycznego
Tworzenie powierzchni bindera stycznego.

Nowy typ bindera – „poprzez deformację”, pozwala na rozwijanie skomplikowanych kołnierzy w wielu krokach, z zachowaniem kształtu.

Nowy typ bindera potrzebuje więcej czasu na wyliczenie rozwinięcia kołnierza, aby uzyskać najlepsze możliwe rozwiązanie.

Nowy typ bindera – „poprzez deformację”.

Nowy algorytm tworzenia bindera może być również stosowany z opcją wydłużenia stycznego, tak jak pozostałe metody, tworząc w ten sposób binder, które nie zachowuje swojego pierwotnego kształtu.

Nowy algorytm tworzenia bindera.

Kołnierz na krzywej.

System pozwala na zdefiniowanie wiązań na ścianach, cechach geometrycznych lub ‚płetwach’, które zostaną zachowane podczas procesu rozwijania. Rozwiązanie to pozwala na większą kontrolę nad całym procesem rozwijania.

Kołnierz na krzywej.

Rozwiązanie to może być wykorzystane do rozkładania pinów elektrycznych lub małych elementów, poprzez zdefiniowanie osi obrotu i kierunku rozkładania.


Ulepszenia w module CAM


Zaawansowane wierszowanie.

Szybsze obliczanie ścieżki narzędzia, sprawdzanie kolizji uchwytów, zarządzanie powierzchniami oraz konsolidację ruchów łączenia.

Zaawansowane wierszowanie.

Strategia służy do frezowania płytkich obszarów  równoległymi przejściami. Kluczowe punkty tej strategii to natywne wsparcie technologii Advanced Tool Form (ATF), lepsze rozpoznawanie krawędzi powierzchni (frez zatrzymuje się dokładnie na granicy powierzchni), ujemne naddatki dla frezów płaskich i lepsza jakość ścieżki narzędzia.

Zaawansowany stały Z.

Lepsza kontrola ścieżki w przypadku, gdy średnica trzonka freza jest większa od średnicy części roboczej.

Zaawansowany stały Z.

Ulepszenia w module WEDM


Nowy parametr pozwalający ustawić wartość promienia do modyfikacji wewnętrznych  narożników.

Funkcja modyfikacji narożników pozwala użytkownikowi określić preferowaną wartość.

Wartość promienia do modyfikacji wewnętrznych  narożników.

Funkcja ta jest przydatna do obróbki małych elementów z mikro promieniami (np. detale elektroniczne).

Użytkownik otrzymuje więcej informacji, aby zidentyfikować obszar krytyczny przy cięciu pochyleń.

System identyfikuje punkt, który generuje problem i pozwala użytkownikowi na identyfikację elementów w analizie ścieżki. Punkt krytyczny jest wyświetlany w informacjach dla użytkownika.

obszar krytyczny przy cięciu pochyleń
Obszar krytyczny przy cięciu pochyleń.