VISI umożliwia szybkie i efektywne wsparcie walki z COVID-19.

Bezpłatna licencja tymczasowa VISI pozwoliła XL Precision na natychmiastowy wzrost produkcji.


Poszerzenie pakietu licencji oprogramowania VISI umożliwiło specjalistom od komponentów medycznych zwiększyć wydajność produkcji nawet o 40 procent, a zyskaną nadwyżkę przeznaczyć na wytwarzanie części wspierających walkę z COVID-19.

XL Precision Technologies już wcześniej produkował komponenty do respiratorów medycznych, ale w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na profesjonalny sprzęt podczas epidemii Koronavirusa, szukał sposobu na wsparcie obecnych klientów i innych firm oraz ośrodków medycznych.

wzrost produkcji do 40 procent dzięki oprogramowaniu VISI

Bezpłatna licencja tymczasowa od VISI umożliwiła firmie natychmiastowe zwiększenie zdolności produkcyjnej, jeszcze podczas ustalania wewnętrznych nakładów inwestycyjnych i finalizowania administracyjnego procesu zakupu dodatkowych licencji.

W ciągu najbliższych trzech lat planowaliśmy zainwestować 300 000 funtów w zakup nowego oprogramowania, ale obecna sytuacja uświadomiła nam, jak natychmiastowa inwestycja w zwiększenie stanowisk dla oprogramowania VISI, pozwoli realnie zwiększyć skuteczność we wdrażaniu nowych produktów”.

Dyrektor zarządzający Tom Graham

Dysponowaliśmy licencjami VISI pozwalającymi na pracę trzech osób jednocześnie, podczas gdy mieliśmy sześciu inżynierów, których mógłbym dedykować do tych zadań”.

Klienci twierdzą, że jedną z kluczowych korzyści identyfikowanych z firmą, jest jej zdolność do szybkich modyfikacji i przetwarzania projektów. „Przez większość czasu zajmujemy się stałą produkcją, ale kładziemy nacisk również na wspieranie rozwoju i możliwość szybkiego dostosowywania wprowadzanych zmian dla małych partii produktów. Wezwanie rządu, do wsparcia przez przedsiębiorców walki z COVID-19, stworzyło zupełnie nowe okoliczności, w których klienci potencjalnie potrzebują tysięcy komponentów w ciągu kilku dni od zamówienia ”.

Posiadając bezpłatne 30-dniowe licencje od VISI, firma mogła natychmiast dedykować zwiększoną zdolność produkcyjną na nowe serie komponentów umożliwiających walkę z COVID-19. „Wyselekcjonowaliśmy wymagane maszyny, a posiadając odpowiednie oprogramowanie VISI CAD/CAM, nasi inżynierowie byli w stanie w krótkim czasie przekonwertować rysunki klientów na odpowiednio przygotowany projekt CAD, zaprojektować ścieżki cięcia laserowego, frezowania i obróbki elektroerozyjnej”.

producent komponentów medycznych wykorzystuje oprogramowanie VISI by wesprzeć walkę z Covid-19

XL Precision Technologies od kilku lat stosuje VISI jako uniwersalne oprogramowanie w całym procesie rozwijania projektu i produkcji. „Zasadniczo produkujemy według projektów klientów, czasami jednak projekty te nie są zoptymalizowane pod kątem produkcji. W takich sytuacjach używamy pakietu modelowania VISI, aby go przeprojektować lub zoptymalizować. Korzystamy również z możliwości modelowania online, podczas prowadzenia rozmowy konferencyjnej możemy dzielić się naszymi modelami z inżynierami klienta, niezależnie od ich lokalizacji”.

Jest to szczególnie cenne z punktu widzenia szybkiego procesu zatwierdzenia i akceptacji nowych komponentów dla urządzeń wykorzystywanych w walce z wirusem COVID-19. Niezwykle istotne było, jak najszybsze rozpoczęcie produkcji potrzebnych części … więc VISI odegrało kluczową rolę w walce o ratowanie i ochronę życia ludzi przed tym globalnym wirusem”.

Po zatwierdzeniu projektów, inżynierowie wykorzystują stosowny element oprogramowania, wymagany do przygotowania kodu NC, dla odpowiedniego narzędzia maszyny. Oprócz zwiększonej pracy nad komponentami urządzeń do walki z COVID-19, firma nadal produkuje części dla wybranych klientów medycznych, jak szpitale, lekarze czy chirurdzy, którzy stale potrzebują kompletnych urządzeń i instrumentów do przeprowadzania nagłych zabiegów.


Szczegóły:
Firma: XL Precision Technologies
Branża: Przemysł obróbki blach
Strona int.: xlprecisiontechnologies

Kluczowe korzyści:

  • Zwiększenie licencji oprogramowania VISI umożliwiło wzrost produkcji komponentów dla urządzeń wykorzystywanych do zwalczania COVID-19.
  • Szybka akceptacja projektów komponentów.
  • Prosta konwersja rysunków klienta do formatu CAD oraz wyznaczanie ścieżek do cięcia laserowego, frezowania i obróbki elektroerozyjnej.