Projektowanie form wtryskowych i tłoczników

Projektowanie form wtryskowych oraz tłoczników w VISI 2023.1

underline

System do projektowania form wtryskowych oraz tłoczników w najnowszej wersji 2023.1 wprowadza wiele ciekawych udogodnień w interfejsie użytkownika jak i w głównych modułach.

System do projektowania form wtryskowych oraz tłoczników w najnowszej wersji 2023.1 wprowadza wiele ciekawych udogodnień w interfejsie użytkownika jak i w głównych modułach.

Poniżej lista elementów, których dotyczą poprawki:

Chcę skorzystać z bezpłatnych konsultacji


Interfejs użytkownika

Menu interfejsu użytkownika, a także paski narzędzi zostały zreorganizowane pod względem nazw i poleceń.

Skonfigurowano dwa tryby: Standardowy z uproszczoną listą poleceń i ikon oraz Rozszerzony zawierający wszystkie funkcje. Pasek narzędzi poleceń można teraz zdefiniować jako pływający, zadokowany lub ukryty. W większości okien dialogowych, dodano możliwość zwijania i rozwijania dodatkowych opcji dzięki czemu interfejs jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

Modelowanie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników wdrożyliśmy innowacyjne opcje do modelowania.

Usprawnione zostały funkcje szkicowania  m.in.:  zaokrąglenie krzywą, odsuń elementy, profil zamknięty i tekst/tekst profile. Usprawnienia wprowadzone w modelowaniu obejmują funkcje: szyk dla otwartych kieszeni, określanie limitów fazowania, odsuwanie brył, wyciąganie, bryły (możliwość definicji offsetu dla tworzonych brył).

Na uwagę zasługuje ulepszenie opcji Edytuj stały promień zaokrąglenia, która jest szczególnie przydatna podczas usuwania złożonego łańcucha zaokrąglonych krawędzi przecinających inne łańcuchy.


Wprowadzono również różne ulepszenia w poleceniach takich jak: pogrubianie powierzchni, zarządzanie grubością w tworzeniu powierzchni, powierzchnia automatyczna – możliwość definicji powierzchni na nieprzyciętych krawędziach lub krzywych, oraz pracę na bryłach z powierzchnią zaokrąglającą.

Translatory

Kontynuując tradycję, VISI oferuje swoim użytkownikom obsługę różnych dostępnych formatów plików, a także ciągłe ulepszenia i poprawki, w celu dalszej poprawy solidności i wydajności modelowania 3D oraz interoperacyjności.

Analiza

Polecenia Porównaj, Pochylenia, Krzywizna i Podział zostały wzbogacone o wiele nowych, dynamicznych funkcji analizy. Nowe  polecenie Analiza wysokości określa wysokość detalu w osi Z. Polecenia linia podziału oraz powierzchnia podziału zostały ulepszone, aby wprowadzić bardziej dynamiczną interakcję podczas podziału detalu, wraz z automatycznym wyciąganiem powierzchni podziału. Dodana została możliwość modyfikowania suwaków, odpowiadających za kierunki wyciąganej powierzchni.

analiza Form wtryskowych

Elektroda

Interfejs polecenia Elektroda został przekształcony w standardowy interfejs użytkownika, dzięki czemu tworzenie elektrod jest bardziej przyjazne. Definicja półfabrykatu zawiera opcje takie jak „Koloruj powierzchnie styku” i „Zaznacz krawędzie”. Znaczące ulepszenia dotyczą również zarządzania układami współrzędnych elektrod, a menedżer EDM został również ulepszony w zakresie generowania raportów i kopiowania elektrod jako lustrzane odbicia.

Plotview

Poprawki w funkcji Plotview obejmują wykorzystanie przez menedżer stron funkcji przeciągnij i upuść do przenoszenia stron w drzewku, umożliwiając jednocześnie niestandardowe sortowanie, wielokrotny wybór stron, Format nazwy strony i nową opcję Informacje o stronie części.

form wtryskowych plotview

Inżynieria odwrotna

Filtrowanie punktów, implementacja poleceń edycji siatki oraz udoskonalenie rozwiązania – powierzchnia jednym kliknięciem, które obecnie umożliwia obliczanie siatki prowadzącej na podstawie linii charakterystycznych wykrytych na siatce, w celu dokładnego odzwierciedlenia kształtu części to główne usprawnienia w module do inżynierii odwrotnej.

Projektowanie form wtryskowych

Funkcje analizy form wtryskowych, dostępne poprzez polecenia Definicja części i Sprawdzanie wypełnienia, zostały znacząco poprawione.

Funkcja etykietowania kołka wypychacza została ulepszona poprzez dodanie kilku opcji, które pozwalają użytkownikom lepiej definiować i edytować etykietę dla każdego kołka wypychacza.

Polecenie Punkt przewodu zostało wzbogacone o możliwość usuwania punktów przewodu poprzez prosty wybór w oknie, zapisywanie ich jako elementów połączonych i wiele więcej.

Chcę skorzystać z bezpłatnych konsultacji


Symulacja przepływu tworzywa sztucznego

Flow wdraża nowe rozwiązania dla fazy napełniania, które zapewnia znaczną poprawę wydajności i lepszą analizę postępu frontu stopu z większą dokładnością orientacji włókien. Moduł Thermal został również ulepszony poprzez obliczenia macierzowe, które udoskonalono poprzez reorganizację zapisu różnych plików generowanych w wyniku analizy.

form wtryskowych moduł flow

Progress projektowanie tłoczników

Moduł Progress projektowanie tłoczników poprawił istniejące funkcjonalności i jakość wyników oraz szybkości obliczeń, co pozwoliło skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.

Usprawnienie w module Progress dotyczy konsolidacji istniejących funkcji i poprawie jakości wyników oraz szybkości obliczeń w celu skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek. Na przykład w przypadku rozginania detalu wszystkie funkcje działają teraz zarówno na bryłach jak i powierzchniach. Użytkownicy mogą rozginać modele ze zdefiniowaną analizą części oraz te, które zostały jedynie wyodrębnione jako powierzchnia poleceniem „wyodrębnij warstwę wierzchnią”.

formy wtryskowe moduł progress

Definicja detalu została ulepszona o rozpoznawanie nacięć/grawerów. Najważniejszą nowością w rozginaniu kołnierzy, jest możliwość wyboru ścian do zachowania – „morphing faces”. Pozwala to na wybór ścian, które po rozgięciu kołnierza mają zachować swój oryginalny kształt. Pozwala to na rozginanie kołnierza w kilku krokach, co wcześniej nie było możliwe.

Co najważniejsze, nową opcję „morfing face” ścian można łączyć ze wszystkimi metodami segregowania i typami siatek, umożliwiając zachowanie wyboru ścian w oryginalnym kształcie.

Elementy standardowe

Dodaliśmy i zaktualizowaliśmy pozycje w katalogach z standardowymi elementami, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.

Programowanie maszyn CNC

Udoskonaliliśmy okno dodawania operacji, aby ułatwić wybór dostępnych ścieżek narzędzi i zmniejszyć listę folderów. Ścieżki narzędzi są pogrupowane w grupy Standardowe, Eksperckie i Zastąpione. „Nazwa referencyjna”, teraz rozszerzona o „Zmień atrybut” CAD, jest dostępna dla wszystkich kolejnych geometrii CAM (profile CAM, element, półfabrykat, stemple) jako kluczowy krok w kierunku automatyzacji.

Nowe polecenie Wyślij do CAM zastępuje i rozszerza polecenie „Uruchom obróbkę”. Istnieje możliwość przesłania geometrii do Machining Strategist, WORKNC .

PEPS Wire – wycinanie drutowe

Nowe funkcje i ulepszenia w module przeznaczonym do wycinania drutowego obejmują opcje generowania trójkątnej przystawki do mechanicznego usuwania odpadów bez ich cięcia oraz znaczące ulepszenia w zarządzaniu wieloma elementami.

form wtryskowych moduł peps

System do projektowania form wtryskowych oraz tłoczników w najnowszej wersji 2023.1 wprowadza wiele ciekawych udogodnień w interfejsie użytkownika jak i w głównych modułach, dlatego zapytaj już dziś o możliwość przetestowania!