VISI Flow – symulacja wtrysku przydatna czy niezbędna.

underline

Wdrożenie do produkcji nowego elementu z tworzyw sztucznych wymaga dwóch czynników. Zaprojektowania i wykonania formy i ustalenia procesu technologicznego na wtryskarce.

Wdrożenie do produkcji nowego elementu z tworzyw sztucznych wymaga dwóch czynników. Zaprojektowania i wykonania formy i ustalenia procesu technologicznego na wtryskarce. Dla uzyskania najlepszych wyników konieczna jest duża wiedza konstrukcyjna projektanta formy jak i odpowiednia wiedza technologa prowadzącego proces na wtryskarce. Dodatkowo często pomocna w całym procesie jest odpowiednia symulacja wtrysku tworzywa.

            Generuje to duże koszty zwłaszcza na etapie wdrożenia, gdzie wymagany będzie czas na próby i wtryskiwane tworzywo, które nie zawsze da się ponownie wykorzystać. Dość często może być konieczne przekonstruowanie elementów formujących ze względu na odkształcenia wynikające z charakteru wykorzystywanego tworzywa (dodatki włókien).

By móc zminimalizować je zarówno na etapie konstruowania jak i wdrożenia formy do produkcji możliwe i wskazane jest wykorzystanie programu symulacyjnego.

Program do symulacji wtrysku tworzywa

            Program symulacyjny pozwoli na tanie i szybkie przeanalizowanie wielu wariantów kształtów elementów formowanych uwzględniających różne rodzaje odkształceń wynikających z zastosowanego tworzywa oraz dobranego procesu wtryskiwania. Właściwie wybrany kształt zostanie odwzorowany w gniazdach formy a co za tym idzie ewentualne poprawki będą minimalne lub wręcz nie wystąpią.
Co w oczywisty sposób obniży koszty wdrożenia i zapobiegnie ponownemu wykonywaniu elementów formujących.

symulacja wtrysku tworzywa

Prowadzenie symulacji procesu pozwoli również na zoptymalizowanie działań bezpośrednio na wtryskarce. Technolog procesu nie eksperymentuje w czasie prób wdrożeniowych tylko mając gotowe wytyczne dopasowuje szczegóły.

VISI Flow – Symulacja wtrysku

VISI Flow, oprogramowanie symulacyjne, umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie badań reologicznych złożonych komponentów ze zwykłego środowiska CAD. Ze względu na prostą koncepcję obsługi, wysiłek związany z generowaniem modeli MES jest stosunkowo niewielki, a późniejsze czasy obliczeń są również bardzo krótkie. Dzięki VISI Flow można szybko zbadać wszystkie fazy formowania wtryskowego tworzyw termoplastycznych. Obliczenia rozpoczynają się analizą stopu i termodynamiki, w celu określenia optymalnych warunków wtrysku a kończą obliczeniem skurczu i wypaczenia. Ponieważ wykonywanie tych obliczeń, opartych na złożonych modelach fizycznych, jest w pełni obsługiwane przez VISI Flow, nie są wymagane żadne umiejętności matematyczne. Każdy projektant detali i form może korzystać z tej technologii.

Więcej o analizie Flow:

Symulacja wtrysku Visi flow

VISI Flow symuluje zachowanie wszystkich rodzajów tworzyw zarówno niezbrojonych jak i wzmocnionych. może być również rozszerzana o nowe polimery lub blendy. Nie ma ograniczeń co do kształtu, złożoności i wymiarów wyprasek do obliczeń.

Baza materiałów do analiz zawiera ponad 10000 rekordów.

Dane wynikające z doświadczenia technologa mogą być w łatwy sposób zachowane dla wykorzystania ich przy analizowaniu i wdrażaniu kolejnych detali z tych samych tworzyw poprzez stworzenie bazy danych dla nich.

symulacja wtrysku visi

Reasumując, wykorzystywanie programów symulacyjnych do prawidłowego opracowania formy wtryskowej oraz procesu technologicznego na samej wtryskarce daje duże oszczędności na etapie wdrażania nowych detali.